پرینت

توافق هست هاى بايد به تصويب مجلس برسد

on .

 

چندى پيش بود كه نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه طى نامه اى به وزير امور خارجه كشورمان خواستار انتشار فكت شيت ايرانى مذاكرات هسته اى لوزان شد. اما عدم انتشار اين فكت شيت از سوى هيئت مذاكره كننده هسته اى دكتر احمد على مقيمى را وادار ساخت تا از طريق قانونى عمل كرده و دكتر ظريف وزير امور خارجه را براى پاسخگويى به كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس بكشاند.

 

نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در آن نامه نوشته بود : با احترام ضمن تقدير و سپاسگزارى از زحمات گروه مذاكره كننده هسته اى به ويژه حضرتعالى با توجه به توضيحات جنابعالى و جناب آقاى دكتر صالحى در جلسه غير علنى سه شنبه مورخ 94.01.18 جهت رفع نگرانى هاى ملت بزرگ ايران وزارت خارجه كشورمان فوراً فكت شيت بيانيه لوزان را منتشر نمايد.

 

دكتر احمد على مقيمى با اشاره به برخى ابهامات موجود، ابراز داشت: برخى كلى گويى هاى بيانيه لوزان و پيرو آن فكت شيت آمريكا و ادعاهاى مقامات خدعه گر آمريكايى موجب نگرانى هايى شده است، براى رفع آن نيازمند انتشار فورى فكت شيت ايرانى است.

 

از اين رو دكتر مقيمى گفت: به موجب اصل 77 و 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: عهد نامه ها، مقاله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

 

اين نماينده مردم همچنين با بيان اينكه مجلس با دقت نظر مذاكرات را زير نظر دارد، افزود: مذاكره كنندگان هسته اى كشورمان بايد به خطوط قرمزى كه رهبرى عظيم الشأن تعيين كرده اند پاى بند بوده و اجازه بازديد از مراكز نظامى را ندهند.

 

دكتر احمدعلى مقيمى نماينده مردم بهشهر، نكاء و گلوگاه پيش تر با ارسال نامه اى به رئيس جمهور اعلام كرده بود در صورتى كه فكت شيت ايرانى مذاكرات لوزان از سوى هيئت مذاكره كننده ايران منتشر نشود، احتمال سوال از رئيس جمهور بر اساس وظايف قانونى نمايندگان وجود دارد.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس تصريح كرد: اين يك خواست ملى است كه با توجه به دغدغه هاى مردم و اوامر مقام معظم رهبرى ضرورت دارد.

 

وى در بخشى از اين نامه نوشت: پس از نظرات گوناگون موافقين و مخالفين معلوم شد نه بايد ذوق زده شد و به هم تبريك گفت و لفظ فتح الفتوح را بيان كرد و نه اينكه عزيزان مذاكره كننده را خائن و خيانت كار تلقى كرد. آنچه بايد به عنوان راهبرد براى پيشبرد مذاكره در نظر گرفت حمايت همراه با نظارت دقيق مى باشد.

 

دكتر مقيمى ادامه داد: همان طورى كه مقام معظم رهبرى فرمودند ما چيز محرمانه اى با مردم نداريم. از اين رو فكت شيت ايران بايد منتشر گردد كه متأسفانه تاكنون چنين نشده است. آيا به نظر شما برداشت مختلف به دليل عدم اطلاع رسانى از طرف تيم مذاكره كننده ايرانى و همچنين نگرانى ها و دغدغه هاى ملت بزرگ ايران ناصواب است؟

 

نماينده مردم شرق مازندران نوشت: پيشنهاد مى گردد دستور فرماييد اوامر مقام معظم رهبرى با قيد فوريت در خصوص انتشار فكت شيت ايران انجام پذيرد؛ در غير اين صورت موظفيم به وظيفه قانونى خود تنها راه باقيمانده جهت احقاق حقوق مردم سوال از رئيس جمهور محترم را در دستور كار قرار دهيم.

 

ابهامات موجود در متون بيانيه

همچنين دكتر احمدعلى مقيمى در نامه به رئيس جمهور كشورمان نوشته بود: جناب آقاى دكتر روحانى رئيس جمهور محترم! از تلاش هيئت مذاكره كننده تقدير و تشكر داريم. اما متن خوانده شده توسط آقاى دكتر ظريف با متن روى سايت خروجى وزارت خارجه آمريكا فرق داشته و به مواردى از آن مى پردازم. در مجموعه متضمن » متن وزارت خارجه ايران آمده كه اين راه حل ها جنبه حقوق نداشته و صرفاً راهنماى مفهومى تنظيم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترك را اما در متن وزارت خارجه آمريكا « فراهم خواهد ساخت به هيچ وجه چنين عبارتی (اين متن جنبه حقوقى ندارد) وجود ندارد.

 

اين عضو كميسيون عمران مجلس افزود: در متن قرائت شده توسط آقاى دكتر ظريف و خانم موگرينى بر تأكيد نمودند اين دستيابى يعنى PJCPOA دستيابى همان توافق دو مرحله اى كه پيش تر خط قرمز ايران اعلام شده بود. همچنين در متن قرائت شده دكتر ظريف هيچ يك از تأسيسات و فعاليت هاى هسته اى متوقف، تعطيل و يا تعليق نمى شوند اما در متن وزارت خارجه آمريكا چنين چيزى وجود ندارد بلكه تصريح شده است ملت ايران فعاليت هسته اى خود را كاهش دهد و ايران براى 15 سال هيچگونه تأسيسات غنى سازى ايجاد نكند و نظنز تنها بايد 5060 سانتريفيوژ نسل اول داشته باشد كه قبلاً از طرف مقام معظم رهبرى 19000 سو اعلام گرديده بود.

 

دكتر مقيمى در ادامه نامه خود به رئيس جمهور آورد: در خصوص راكتور آب سنگين، آقاى دكتر ظريف اعلام داشتند كه باقى مى ماند، اما در نسخه وزارت خارجه آمريكا خبرى از اين حرف ها نيست. از طرف ديگر رئيس با اين توافق ايران بيش » جمهور آمريكا اعلام نموده است از هر كشور ديگرى شاهد بازرسى خواهد بود و تحريم ها عليه ايران به خاطر موشك هاى بالستيك، حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر به جاى خودش باقى خواهد و حضرتعالى اعلام نموديد تحريم ها پس از توافق « ماند يكجا برداشته مى شود يا جان كرى وزير خارجه آمريكا مى گويد بر اساس تعهدات ايران، آمريكا مرحله به مرحله تحريم ها را كاهش مى دهد و اگر ايران در هر مرحله به تعهدات خود عمل كند تحريم ها باز خواهند گشت.

 

توافق هست هاى بايد به تصويب مجلس برسد

به موجب اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عهد نامه ها، مقاله نامه ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلاميبرسد. در اصل 125 قانون اساسي نيز امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي توسط رئيس جمهور يا نماينده قانوين او، موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي گرديده است.

 

علاءالدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با بيان اينكه قطعا توافق احتمالى هست هاى بايد به تصويب مجلس برسد، گفت: متاسفانه شاهد بوديم بعد از توافق لوزان آمريكايی ها در رابطه با ميزان رقم سانتريفيوژها در فردو دبه كردند.

 

علاءالدين بروجردى با اشاره به موضوعات مطروحه درباره اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى گفت: ما در مجلس هفتم اجراى داوطلبانه اين پروتكل را توسط دولت وقت متوقف كرديم و اين مصوبه تا الان به قوت خود باقى است كه اين نشان دهنده اين است كه اجراى دوباره اين پروتكل تائيد مجلس را می‌خواهد.

 

نماينده مردم بروجرد با تاكيد بر اينكه افسار پروتكل الحاقى در اختيار مجلس است، افزود: قطعاً مجلس در اين زمينه تصمي مگيرى می كند، از طرفى ديگر به طور حتم در صورت تحقق توافق هسته‌اى متن اين توافق بايد به تصويب مجلس برسد كه اين موضوع شامل اصول و فروع توافق است.

 

بروجردى با اشاره به وجود طرحهاى مختلف در رابطه با توافق و مذاكرات هسته اى در مجلس گفت: آنچه كه هم اكنون در كميسيون امنيت ملى در دستوركار بوده، همان طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاى هسته اى كشور است و نمايندگان قطعا می‌توانند نظرات خود را در اين رابطه در جلسه بعدازظهر امروز ارائه كنند و اين طرح با اصلاحات جديد به صحن علنى ارائه شود.

 

رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اشاره به ادعاى كشورهاى غربى در رابطه با لزوم بازرسى از مراكز نظامى كشور تصريح كرد: قطعا در صورت نهايى شدن مذاكرات و توافق و در صورت ورود به مرحله اجرا با نظر مجلس، به طور حتم مراكز حاكميتى و نظامى بايد از بازرسى مستثنى شوند.

 

وى با اشاره به سابقه تاريخى عهدشكنى آمريكا گفت :متاسفانه بعد از توافقات صورت گرفته در مذاكرات لوزان در بحث فردو شاهد هستيم كه آمريكايی ها در اين رابطه دبه كرده و اعلام كردند كه اين رقم مطرح شده در لوزان بالاست و حال مطالب ديگرى را مطرح كرده اند ولى قطعا توافق هسته اى يك جاده دو طرفه بوده و به طور حتم اگر آنها دبه كنند ما هم دبه می کنیم.

 

اضافه کردن نظر