دکتر مقیمی در تذکری به رئیس جمهور خواستار تخصیص بودجه صداوسیما شد 31 فروردين 1395
آقای رئیس جمهور لطفا نقض برجام را اعلام فرمایید! 31 فروردين 1395
تذكر دكتر مقيمي در خصوص تأمين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي 18 اسفند 1394
تذكر در خصوص ماده 180 18 اسفند 1394
تذکر دکتر مقیمی در صحن علنی مجلس در خصوص اشتغال، عدم تخصیص منابع عمرانی، آب شرب شرق مازندران و همچنین فضای انتخابی زودرس در منطقه 06 دی 1394
دکتر مقیمی خواستار بازگشت شرکت دخانیات به شرایط قبل از واگذاری شد 10 آبان 1394
تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص قانون جذب پیش دبستانی و خرید خدمات 10 آبان 1394
تذکر به وزیر امورخارجه در خصوص اوباما 08 مهر 1394
دکتر مقیمی متذکر شد: تشکیل باشگاه انتخاباتی در اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران 31 شهریور 1394
تذکر به وزیر نفت در خصوص عدم حفاری در دریای خزر 04 مرداد 1394
تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص خرید مرغ 03 تیر 1394
تذکر به وزیر نیرو در خصوص تأمین اعتبار اتمام سد گلورد 30 خرداد 1394
دکتر مقیمی در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار ارائه فکت‌شیت ایرانی شد 19 فروردين 1394
تذکر دکتر مقیمی به وزیر صنعت در خصوص زیرساخت های شهرک های صنعتی 18 اسفند 1393
تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تأمین منابع مالی خرید مرکبات، گندم و برنج 12 اسفند 1393
تذکر به وزیر کار در خصوص بیمه کارگران ساختمانی 04 اسفند 1393
تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص سیاسی‌کاری مدیرکل مازندران 03 اسفند 1393
تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص انتخاباتی شدن اداره کل مازندران 14 بهمن 1393
تذکر به رئیس جمهور در خصوص رتبه‌بندی معلمان 13 بهمن 1393
تذکر به وزیر نفت در خصوص پرداخت بدهی به حفاری شمال 23 دی 1393
تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ارسال بازرس به مازندران 23 دی 1393
تذکر و طرح سوال دکتر مقیمی از وزیر نفت در خصوص حفاری شمال 21 دی 1393
تذکر به وزیر راه‌و‌شهرسازی در خصوص عدم توجه معاونین به درخواست نمایندگان 10 دی 1393
تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت بهای خرید برنج 11 آبان 1393
تذکر به وزیر صنعت در خصوص تلاش در جهت جلوگیری از توقف واحدهای صنعتی 22 تیر 1393