News

حماسه حضور

به نام خدا

حضور غرورآفرین ملت بزرگ ایران اسلامی در داخل و خارج از کشور همیشه حماسه ساز بوده است.

 

ملت عزیز ایران دیروز بار دیگر با درک درست و مشارکت گسترده همراه با شور و نشاط حماسه ی بی نظیر حضور را به تصویر کشیدند.

همانگونه که امام راحل و مقام معظم رهبری فرمودند:" مردم استحکام پایه های مردم سالاری اسلامی هستند" ، بار دیگر مردم بزرگوار ما با حضور خود مهر تایید بر این اعتقاد زده اند.

مردم عزیز ما با این حضور گسترده، امید کینه ورزان به انقلاب و دشمنان دیرینه نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا را به یأس تبدیل نمودند.درود خدا و رسولش به این مردم وظیفه شناس.

مردم ما با گذشت بیش از 38 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران عزیز، علیرغم کاستی ها با حضور خود نشان دادند همچنان نظام را از آن خود دانسته و ادامه دهنده راه شهیدان خواهند بود.

لازم میدانم مراتب تشکر و سپاس خود را از خلق حماسه بی نظیر مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به ویژه مردم شرق مازندران  و همچنین از همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی و نیروی انتظامی و ... از زحمات و تلاش های ایثارگرانه آنان اعلام نمایم.

Search